Obróbka Odpadów organicznych

Pompy wirowe przeciwścierne dla przemieszczania odpadów organicznych po dokonanej wstępnej przeróbce (przemiału) do zbiorników do kompostowania i dekantacji, dla zasilania warnika beztlenowego oraz do recylkulacji sfermentowanych w procesie beztlenowym odpadów zarówno w środowisku „mezofilnym” jak i „termofilnym”.

Wieloletnie doświadczenie na tym polu w rozwiązywaniu problemów klientów działających w tym specyficznym sektorze doprowadziło nas do zrealizowania produktu, jedynego w swoim rodzaju, indywidualnego dla każdego rodzaju wymagania.

Niektóre charakterystyki szczególnie doceniane:

  • Większa trwałość dzięki komponentom odpornym na zużycie
  • Niemożność zatkania dzięki szczególnej geometrii korpusów i Wirników
  • Wydajność do 1500m3/h
  • Wysokość ciśnienia do 160m.c.l.