Kruszywa

KOPALNIE i WYDOBYCIE SUROWCA

Pompy PEMO, dzięki szerokiej gamie Modeli i Konfiguracji, znajdują szerokie zastosowanie w tym sektorze. Stosowane tutaj pompy sa dostępne w wersji Poziomej, Pionowej i Zanurzeniowej.
Pompy Pemo są w szczególności zaprojektowane dla cieczy ściernych i/lub kwaśnych i/lub korozyjnych i są dostępne z różnych materiałów takich jak Wykładziny Gumowa, stop Hardalloy PEMO (750-800 HB), Stal Inox i Hastelloy.
Niektóre z modeli mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu do 20 bar.
Niektóre zastosowania Pomp Pemo obejmują: przemieszczanie skoncentrowanego szlamu do odpowiedniego zbiornika, zasilanie hydrocyklonów odzysku osadów i zasilanie filtropres.

slurry pump for mining -1
Vertical Slurry Pump applied in the Mining Industry

PRZEMIESZCZANIE SZLAMU

Pompy Pemo znajdują często zastowanie do przemieszczania szlamu. Znajdują tutaj zastosowanie Modele zrealizowane zarówno w wersji Poziomej i Pionowej jak i Zanurzeniowej.
Pompy Poziome serii AO/AB i AO/AB/DC są modelami znajdującymi zastosowanie do przemieszczania szlamu skoncentrowanego lub gęstego z zagęszczaczy lub oczyszczalni do zbiorników lub do filtropras tam gdzie występuje strata ciśnienia w przewodach rurowych związana z długimi odcinkami przepływu. Boczne ssanie powoduje że maksymalne ciśnienie oddziałowywujące na dławicę nie przewyższa ciśnienia cieczy na wlocie, w odróżnieniu od pomp z ssaniem czołowym gdzie ciśnienie jest równe z wysokością ciśnienia na wyjściu z pompy. W ten sposób zostaje zredukowane zużycie dławicy przedłużając jej czas trwałości i zwiększając niezawodność pompy.
Niektóre z modeli mogą przetaczać do 1500 m3/h.
Maksymalna wysokość ciśnienia dla niektórych modeli może osiągnąć 150m/H20.

ZASILANIE HYDROCYKLONÓW

Każdy z modeli Pomp Pemo może być zastosowany do przetaczania szlamu do Hudrocyklonów w celu oddzielenia osadu i cząstek stałych.
Niektóre z modeli mogą przetaczać do 1500 m3/godz
Ciśnienie standardowe do 3 bar.
Powierzchnie stykające się z pompowanym medium, przy tym rodzaju zastosowania, są pokryte odpowiednio dobraną gumą Hardalloy PEMO (750-800 HB).

Vertical Sludge Pump Installed

NOWE TECHNOLOGIE W ZASILANIU HYDROCYKLONÓW

W roku 2008, zakład Perissinotto SpA rozszerzył produkcję modeli serii Pomp PEMO Pionowych AUS, o modele o większych wymiarach i zwiększonej wydajności. Nowe modele zostały zaproponowane licznym klientom poczym skonfrontowane z tradycjonalnymi pompami zwykle stosowanymi do zasilania Hydrocyklonów. Dzięki temu że nie mają one dławicy i że są wyposażone w wirniki otwarte oraz inne specyficzne charakterystyki, z szacunku kosztów eksploatacji tych pomp, w stosunku do tradycjonalnych Pomp Poziomych, wynika że przynoszą one oszczędność energetyczną o około 15-30% w większości dziedzinach ich zastosowania.
Seria AUS w tych zastosowaniach przynosi lepsze efekty jeżeli zassysanie odbywa się ze studzień o głębokości maksymalnie do 2 m.

POMPY PEMO dla INSTALACJI OCZYSZCZANIA WODY