Przemysłu ceramicznego

Pompy do przetaczania leiwa ceramicznego, szkliwa ceramicznego oraz do instalacji odzysku pyłów i ponownego ich wykorzystania w cyklu produkcyjnym.

Doświadczenie Pemo w tej dziedzinie, ze współdziałaniem naszego działu badań i rozwoju pozwalają nam na zaofiarowanie roziązań dla problematyki typowej dla przemysłu ceramicznego.
Możemy wiele uczynić aby rozwiązać każdy specyficzny problem przetaczania cieczy ściernych.

Pompy odporne na ścieranie do:

  • Przetaczania medium spod młynów rozdrabniających do zbiorników pośrednich oraz ze zbiorników pośrednich do suszarni rozpyłowych;
  • Zasilania szkliwem kabin lakierniczych na linii produkcyjnej za pośrednictwem kadzi wyposażonych w mieszające i podające pompy PEMO;
  • Pompowania i odzysku wody do płukania linii produkcyjnych oraz młynów;
  • Odzysku osadów z prasy i ich przekształcenie w leiwo, wraz z ich przetoczeniem do zbiorników pośrednich młynów;/li>
  • Pompowania szlamu gęstego;
  • Zasilania filtroprasy.

Dużą korzyścią w zastosowaniu pomp PEMO w przemyśle ceramicznym jest nieograniczony czas eksploatacji powłoki gumowej wirników i korpusów (w niektórych modelach wirniki są dostępne w wersji wykonanej ze specjalnego stopu odpornego na zużycie), co często gwarantuje działanie pomp przez wiele lat bez konieczności dokonania konserwacji.

POMPA PEMO MOD. S-ATM AO/AB/TC/AS-B77 do produkcji masy ceramicznej.

Pompa zasilająca suszarnie rozpyłowe leiwem do produkcji masy ceramicznej.
Wydajność: od 0 do 40 m3/h leiwa o gęstości do 1750 gr/lt.
Ciśnienie: do 22 bar.

Slurry pump in use in Ceramic plant
Slurry pump ready to shipping

MIESZARKI PYŁÓW do przekształcenia w roztwór płynny jakiegokolwiek rodzaju pyłu rozpuszczalnego

Przekształcenie na roztwór płynny, o kontrolowanej gęstości, każdego rodzaju pyłów rozpuszczalnych w wodzie lub w innej cieczy jak na przykład pyłów z filtra odpylaczy, Z cyklonów odpylających suszarki rozpyłowe, z tlenków, z odzyskanych pyłów.

Slurry Pumps of Pemo applied in ceramic customer