Zastosowanie

Zasadnicze zastosowanie pomp PEMO dotyczą:

  • Sektor kruszyw (Przemysł wydobycia i przeróbki minerałów)
  • Przemysł ceramiczny
  • Przemysł obróbki kamienia (cięcie marmuru i granitu)
  • Obróbka FORSU
  • Oczyszczanie wody i zasilanie filtropras
  • Przemysł metalurgiczny
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł papierniczy
  • Przemysł spożywczy

Dzięki swojej wszechstronności pompy PEMO znajdują zastosowanie nawet tam, gdzie w fazie projektowania, uznano że nie można zastosować żadnej pompy ze względu na trudne warunki działania.
W szczególnych przypadkach problemy pompowania są rozwiązywane we współpracy z pracownikami technicznymi Klienta w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania w jak najlepszych warunkach.
Dodatkową korzyścią dla użytkowników instalacji jest prawie całkowite wyeliminowanie bezpośrednich interwencji będące wynikiem wysokiej niezawodności i bezawaryjności pomp, szczególnie cennych przy odległych lokalizacjach zakładów użytkowników.