Zastosowanie

Zasadnicze zastosowanie pomp PEMO dotyczą:

 • Sektor kruszyw (Przemysł wydobycia i przeróbki minerałów)
 • Przemysł ceramiczny
 • Przemysł obróbki kamienia (cięcie marmuru i granitu)
 • Obróbka FORSU
 • Oczyszczanie wody i zasilanie filtropras
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł spożywczy

Dzięki swojej wszechstronności pompy PEMO znajdują zastosowanie nawet tam, gdzie w fazie projektowania, uznano że nie można zastosować żadnej pompy ze względu na trudne warunki działania.
W szczególnych przypadkach problemy pompowania są rozwiązywane we współpracy z pracownikami technicznymi Klienta w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania w jak najlepszych warunkach.
Dodatkową korzyścią dla użytkowników instalacji jest prawie całkowite wyeliminowanie bezpośrednich interwencji będące wynikiem wysokiej niezawodności i bezawaryjności pomp, szczególnie cennych przy odległych lokalizacjach zakładów użytkowników.

KOPALNIE i WYDOBYCIE SUROWCA

Pompy PEMO, dzięki szerokiej gamie Modeli i Konfiguracji, znajdują szerokie zastosowanie w tym sektorze. Stosowane tutaj pompy sa dostępne w wersji Poziomej, Pionowej i Zanurzeniowej.
Pompy Pemo są w szczególności zaprojektowane dla cieczy ściernych i/lub kwaśnych i/lub korozyjnych i są dostępne z różnych materiałów takich jak Wykładziny Gumowa, stop Hardalloy PEMO (750-800 HB), Stal Inox i Hastelloy.
Niektóre z modeli mogą pracować przy maksymalnym ciśnieniu do 20 bar.
Niektóre zastosowania Pomp Pemo obejmują: przemieszczanie skoncentrowanego szlamu do odpowiedniego zbiornika, zasilanie hydrocyklonów odzysku osadów i zasilanie filtropres.

slurry pump for mining -1

PRZEMIESZCZANIE SZLAMU

Pompy Pemo znajdują często zastowanie do przemieszczania szlamu. Znajdują tutaj zastosowanie Modele zrealizowane zarówno w wersji Poziomej i Pionowej jak i Zanurzeniowej.
Pompy Poziome serii AO/AB i AO/AB/DC są modelami znajdującymi zastosowanie do przemieszczania szlamu skoncentrowanego lub gęstego z zagęszczaczy lub oczyszczalni do zbiorników lub do filtropras tam gdzie występuje strata ciśnienia w przewodach rurowych związana z długimi odcinkami przepływu. Boczne ssanie powoduje że maksymalne ciśnienie oddziałowywujące na dławicę nie przewyższa ciśnienia cieczy na wlocie, w odróżnieniu od pomp z ssaniem czołowym gdzie ciśnienie jest równe z wysokością ciśnienia na wyjściu z pompy. W ten sposób zostaje zredukowane zużycie dławicy przedłużając jej czas trwałości i zwiększając niezawodność pompy.
Niektóre z modeli mogą przetaczać do 1500 m3/h.
Maksymalna wysokość ciśnienia dla niektórych modeli może osiągnąć 150m/H20.

 

ZASILANIE HYDROCYKLONÓW

Każdy z modeli Pomp Pemo może być zastosowany do przetaczania szlamu do Hudrocyklonów w celu oddzielenia osadu i cząstek stałych.
Niektóre z modeli mogą przetaczać do 1500 m3/godz
Ciśnienie standardowe do 3 bar.
Powierzchnie stykające się z pompowanym medium, przy tym rodzaju zastosowania, są pokryte odpowiednio dobraną gumą Hardalloy PEMO (750-800 HB).

 

NOWE TECHNOLOGIE W ZASILANIU HYDROCYKLONÓW

W roku 2008, zakład Perissinotto SpA rozszerzył produkcję modeli serii Pomp PEMO Pionowych AUS, o modele o większych wymiarach i zwiększonej wydajności. Nowe modele zostały zaproponowane licznym klientom poczym skonfrontowane z tradycjonalnymi pompami zwykle stosowanymi do zasilania Hydrocyklonów. Dzięki temu że nie mają one dławicy i że są wyposażone w wirniki otwarte oraz inne specyficzne charakterystyki, z szacunku kosztów eksploatacji tych pomp, w stosunku do tradycjonalnych Pomp Poziomych, wynika że przynoszą one oszczędność energetyczną o około 15-30% w większości dziedzinach ich zastosowania.
Seria AUS w tych zastosowaniach przynosi lepsze efekty jeżeli zassysanie odbywa się ze studzień o głębokości maksymalnie do 2 m.

POMPY PEMO dla INSTALACJI OCZYSZCZANIA WODY

Pompy do przetaczania leiwa ceramicznego, szkliwa ceramicznego oraz do instalacji odzysku pyłów i ponownego ich wykorzystania w cyklu produkcyjnym.

Doświadczenie Pemo w tej dziedzinie, ze współdziałaniem naszego działu badań i rozwoju pozwalają nam na zaofiarowanie roziązań dla problematyki typowej dla przemysłu ceramicznego.
Możemy wiele uczynić aby rozwiązać każdy specyficzny problem przetaczania cieczy ściernych.

Pompy odporne na ścieranie do:

 • Przetaczania medium spod młynów rozdrabniających do zbiorników pośrednich oraz ze zbiorników pośrednich do suszarni rozpyłowych;
 • Zasilania szkliwem kabin lakierniczych na linii produkcyjnej za pośrednictwem kadzi wyposażonych w mieszające i podające pompy PEMO;
 • Pompowania i odzysku wody do płukania linii produkcyjnych oraz młynów;
 • Odzysku osadów z prasy i ich przekształcenie w leiwo, wraz z ich przetoczeniem do zbiorników pośrednich młynów;/li>
 • Pompowania szlamu gęstego;
 • Zasilania filtroprasy.

Dużą korzyścią w zastosowaniu pomp PEMO w przemyśle ceramicznym jest nieograniczony czas eksploatacji powłoki gumowej wirników i korpusów (w niektórych modelach wirniki są dostępne w wersji wykonanej ze specjalnego stopu odpornego na zużycie), co często gwarantuje działanie pomp przez wiele lat bez konieczności dokonania konserwacji.

POMPA PEMO MOD. S-ATM AO/AB/TC/AS-B77 do produkcji masy ceramicznej.

Pompa zasilająca suszarnie rozpyłowe leiwem do produkcji masy ceramicznej.
Wydajność: od 0 do 40 m3/h leiwa o gęstości do 1750 gr/lt.
Ciśnienie: do 22 bar.

MIESZARKI PYŁÓW do przekształcenia w roztwór płynny jakiegokolwiek rodzaju pyłu rozpuszczalnego

Przekształcenie na roztwór płynny, o kontrolowanej gęstości, każdego rodzaju pyłów rozpuszczalnych w wodzie lub w innej cieczy jak na przykład pyłów z filtra odpylaczy, Z cyklonów odpylających suszarki rozpyłowe, z tlenków, z odzyskanych pyłów.

Pompy PEMO zasilające traki do granitu pozwalają na znaczną oszczędność czasu, energii, pił, grysu, części zamiennych i siły roboczej.

Pompy Pemo od 1947 zrewolucjonizowały system obróbki bloków marmuru; w następstwie pozwoliło to na powstanie i rozwój ramownic do granitu. Solidna charakterystyka mechaniczna w połączeniu z ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań dla zwiększenia odporności na zużycie stopów, od zawsze podkreślają wyższość naszych pomp.
Biorąc pod uwagę zmiany dotyczące cięcia granitu oraz zwiększenie wymiarów ramownic dostosowaliśmy wzrost wydajności w zależności od liczby stosowanych pił, nie zaniedbując nigdy aspektu “uzysku” przy zachowaniu niskiego poziomu zużycia energii elektrycznej.
Odporność na zużycie oraz stałość osiągów w czasie są elementami wyróżniającymi nasze pompy i które spowodowały że jesteśmy liderami światowymi w tej dziedzinie.
Nowe deszczownice Pemo 2000 do podawania mieszanki, do równomiernego i jednolitego podawania mieszanki na cięty blok.
Skonstruowane ze specjalnych materiałów zwiększających wytrzymałości na zużycie i o odpowiednio dostosowanych wymiarach, ułatwiających równomierne i stałe przepływy bez powstawania zatykań, nowe deszczownice Pemo 2000 podbiły rynek.
Połączenie pompy PEMO – deszczownice PEMO 2000 stanowi dzisiaj najwyższe osiągnięcie postępowe na polu zasilania traków do granitu.

Inne produkty PEMO do obróbki granitu i marmuru

Znak Pemo wyróżnia się również w produkcji pomp do oczyszczania ścieków, pomp do napełniania fitipras, podajników do grysu marmurowego, płuczek gazowych, mieszarek, systemów kontroli nośności mieszanki.

Pompy wirowe przeciwścierne dla przemieszczania odpadów organicznych po dokonanej wstępnej przeróbce (przemiału) do zbiorników do kompostowania i dekantacji, dla zasilania warnika beztlenowego oraz do recylkulacji sfermentowanych w procesie beztlenowym odpadów zarówno w środowisku „mezofilnym” jak i „termofilnym”.

Wieloletnie doświadczenie na tym polu w rozwiązywaniu problemów klientów działających w tym specyficznym sektorze doprowadziło nas do zrealizowania produktu, jedynego w swoim rodzaju, indywidualnego dla każdego rodzaju wymagania.

Niektóre charakterystyki szczególnie doceniane:

 • Większa trwałość dzięki komponentom odpornym na zużycie
 • Niemożność zatkania dzięki szczególnej geometrii korpusów i Wirników
 • Wydajność do 1500m3/h
 • Wysokość ciśnienia do 160m.c.l.